Classic Jouneys

NAGOYA – HAKONE - YAMANASHI - TOKYO

THỜI GIAN: 4 ngày 4 đêm, tháng 01,02,03 năm 2019 NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh PHƯƠNG TIỆN: Vie..
42,999,000 VNĐ

Osaka - Kobe - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo - Odaiba

THỜI GIAN: 5 ngày 5 đêm, tháng 01,02 năm 2019 NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh PHƯƠNG TIỆN: VietNa..
45,790,000 VNĐ

TOKYO – KAWAGUCHI – NOGOYA – KYOTO

THỜI GIAN: 5 ngày 5 đêm, tháng 01,02,03 năm 2019 NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh PHƯƠNG TIỆN: Vie..
49,490,000 VNĐ

Du lịch đảo JEJU - SEOUL – NAMI – EVERLAND

THỜI GIAN: 5 ngày 4 đêm, tháng 01,02 năm 2019. NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh. PHƯƠNG TIỆN: ASIA..
21,190,000 VNĐ

Tour Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc

THỜI GIAN: 4 ngày 3 đêm, tháng 02, 03 năm 2019 NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh PHƯƠNG TIỆN: Hàng ..
17,650,000 VNĐ

Tour PHILIPPINES MANILA

THỜI GIAN: 4 ngày 4 đêm, năm 2019. NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh. PHƯƠNG TIỆN: Hàng không CEBU ..
0 VNĐ

Tour PHILIPPINES MANILA - BORACAY - TAGAYTAY

THỜI GIAN: 4 ngày 4 đêm, năm 2020. NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh. PHƯƠNG TIỆN: Hàng không CEBU ..
0 VNĐ

Tour Đài Bắc - Đài Trung

THỜI GIAN: 4 ngày 3 đêm, tháng 02, 03 năm 2019 NƠI KHỞI HÀNH: Hồ Chí Minh PHƯƠNG TIỆN: Hàng ..
17,450,000 VNĐ
Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)